Betlém
Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy Dvorce
zima
zima 2
zima výzdoba
  • Úvod
  • Tři králové jdou - 2014 | 10.01.2014

Tři králové jdou - 2014 | 10.01.2014 4.3.2014

Tři králové jdou , jdou a koledujoujou…

Tři králové je lidové označení pro „mudrce z Východu“, kteří podle novozákonního Matoušova evangelia navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy.
 

V katolických zemích se na tento svátek píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K t M t B t rok jako formule požehnání. Zkratka se vykládá jako iniciály jmen tří králů. Původní text zní Kristus mansionem benedikt – Ať Kristus požehná tomuto příbytku ( po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici , tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.
2. třída  Věra Petrová a Tři králové : Dorotka Červinková, Raduška Fusková a Valentýnka Siváková


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít