Změna ceny obědů

14.9.2021
Od 1. 10. 2021 dochází ke změne ceny obědů ve školní jídelně. Změna se dotkne všech žáků a cizích strávníků. Strávníci, kteří hradí stravné bezhotovostně si budou muset upravit platby. Připomínáme, že obědy se hradí vždy na konci předcházejícího měsíce. Trvalé platby je vhodné nastavit nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školní jídelny.
Úprava ceny stravného viz níže.
kategorie strávníků
cena 1 oběda          
záloha pro platbu trvalým příkazem
strávníci 7 - 10 let        1. - 4. třída    
24,- Kč
528,- Kč
strávníci 11 - 14 let      5. - 8. třída
27,- Kč
594,- Kč
strávníci 15 a více let
31,- Kč
682,- Kč
cizí strávníci
76,- Kč
1672,- Kč
cizí strávníci stravenky
80,- Kč