Zeměpis - Krajina

Učební materiály podporují výklad učiva o krajině, prostřednictvím interaktivních nástrojů a pracovních listů umožňují rovněž procvičování daného učiva.

Anotace zpracovaných materiálů jsou uvedeny v záznamovém archu.

Soubory ke stažení

01_Krajina a krajinná sféra | notebook | 2784.379 kB

02_Litosféra-zemské těleso | notebook | 1460.936 kB

04_Litosféra-křížovky | rtf | 1441.7 kB

05_Projevy pohybu litosférických desek | notebook | 1999.943 kB

06_Litosféra-zemské těleso | rtf | 4060.091 kB

11_Vnější přírodní činitelé | notebook | 4286.816 kB

13_Dno oceánu-procvičování | notebook | 132.993 kB

15_Atmosféra | notebook | 220.38 kB

16_Počasí | notebook | 373.655 kB

17_Podnebí | notebook | 152.261 kB

18_Hydrosféra | notebook | 2185.535 kB

19_Hydrosféra-pracovní list | rtf | 1272.037 kB

20_Pohyby vody na Zemi | notebook | 1487.925 kB