Zaměstnanci

Pracovnice MŠ

vedoucí učitelka
Leskovjanová Iva
učitelka
Bělunková Ivana
učitelka
Máchová Alena
učitelka
Flussová Barbora
vedoucí školní jídelny
Hiczová Zdeňka
kuchařka
Granátová Eva
školniceGranátová Helena