Školní družina

Naše školní družinka
  je docela malinká.
     Malí, velcí vždycky spolu,
       navštěvujem stejnou školu.