Režim dne

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí


 5.45 -  8.30
ranní hry dle volby dětí, indiv. práce s dětmi, průběžná skupinová práce
  8.30 -  9.00
hygiena, tělovýchovné aktivity
  9.00 -  9.30  
hygiena, svačina, hygiena
  9.30 - 10.00
řízené činnosti
10.00 - 11.30
příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00
převlékání, oběd
12.00 - 14.00
hygiena, převlékání, spánek - odpočinek
14.00 - 14.30
hygiena, svačina
14.30 - 15.45
hygiena, odpolední zájmová činnost