Projekty ostatníProjekt Aktivní škola

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak děti mohou nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.ADOPCE NA DÁLKU

Naše škola se zapojila do projektu Adopce afrických dětí na dálku a adoptovala chlapce.
Jmenuje se : Abdoulaye Camara. Narodil se 2. 4. 2001 v Guineji ve velmi chudé rodině. Má dva starší sourozence, jeho tatínek zemřel, maminka je v domácnosti, příjmy nepostačují ani na úhradu základních životních potřeb. Naše škola chce umožnit chlapci chodit do školy, uhradit mu školní uniformu, školní pomůcky a školné.
Roční platba na adopci činí 6300 Kč. Pevně věříme, že se škole podaří tuto částku díky štědrým dárcům, kterým není lhostejný osud Abdoulaye, nasbírat.
Příspěvky můžete posílat po žácích naší školy nebo osobně přinést do školy.
Děkujeme.
Bližší informace o tomto projektu získáte na www.pro-contact.cz

Soubory ke stažení

Certifikát Aktivní škola | pdf | 1166.967 kB