Přírodověda pro 4. - 5. třídu

Výukové materiály jsou určeny žákům pátého ročníku. Prvních deset z nich je zaměřeno na lidské tělo. Seznamuje žáky s jednotlivými orgánovými soustavami člověka. Druhá polovina učebních materiálů třídí živé organismy podle společných znaků. Pomocí obrázků a různých zajímavostí provází žáky všemi skupinami obratlovců až k bezobratlým.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.

Soubory ke stažení

01_Lidské tělo | notebook | 480.171 kB

02_Kostra | notebook | 750.544 kB

03_Svalová soustava | notebook | 308.109 kB

04_Dýchací soustava | notebook | 468.064 kB

05_Oběhová soustava | notebook | 464.133 kB

06_Trávicí soustava | notebook | 824.29 kB

07_Vylučovací soustava | notebook | 469.328 kB

08_Kožní soustava | notebook | 263.615 kB

09_Smyslová soustava | notebook | 474.383 kB

10_Rozmnožovací soustava | notebook | 263.459 kB

11_Třídění živých organismů | notebook | 5556.589 kB

13_Obratlovci | notebook | 2183.303 kB

14_Ryby | notebook | 14634.987 kB

15_Obojživelníci | notebook | 5644.722 kB

16_Plazi | notebook | 8924.009 kB

17_Plazi | notebook | 9838.964 kB

18_Ptáci | notebook | 11152.039 kB

19_Savci | notebook | 8884.861 kB

20_Bezobratlí | notebook | 2102.985 kB