Přírodopis - Geologie

Učební materiály jsou určeny žákům devátého ročníku. Po obsahové stránce tvoří ucelený průřez učivem jednoho  z tematických celků přírodopisu - geologie. Z metodického hlediska podporují názornost a atraktivnost výkladu nového učiva. K jeho procvičování slouží pracovní listy, kvízy a výukové hry.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu. 

Soubory ke stažení

01_Opakování učiva 6.- 8.ročníku | notebook | 4735.268 kB

02_Geologické vědy | notebook | 610.586 kB

03_Geologie-mineralogie | notebook | 423.361 kB

04_Vlastnosti minerálů | notebook | 1850.943 kB

05_Prvky | notebook | 850.405 kB

06_Sulfidy | notebook | 730.82 kB

07_Halogenidy | notebook | 119.816 kB

08_Oxidy | notebook | 3028.102 kB

09_Uhličitany | notebook | 152.315 kB

10_Sírany | notebook | 338.169 kB

11_Fosforečnany | notebook | 256.772 kB

12_Křemičitany | notebook | 892.656 kB

14_Horniny vyvřelé | notebook | 703.876 kB

15_Mineralogie opakování (riskuj) | notebook | 3932.256 kB

16_Horniny usazené | notebook | 875.885 kB

17_Horniny přeměněné | notebook | 987.007 kB

18_AZ kvíz-mineralogie, petrologie | notebook | 470.107 kB

19_Zemětřesení | notebook | 2019.529 kB

20_Magmatická činnost | notebook | 1255.168 kB