Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

6.5.2020

Vážení rodiče,


od pondělí 11. 5. 2020 bude umožněna dle nařízení MŠMT příprava žáků na přijímací zkoušky. Tato výuka je jen pro žáky 9. ročníku konající přijímací zkoušky na střední školy. Z tohoto důvodu potřebujeme znát počet žáků, kteří do školy nastoupí. Nejpozději do 7. 5. 2020 nám prostřednictvím EŽK nebo telefonicky sdělte, zda se Vaše dítě této přípravy zúčastní. Na webových stránkách školy je ke stažení čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení žáci odevzdají v pondělí 11. 5. 2020 vyučujícímu. Zvažte, jestli ve Vaší rodině nejsou rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení, které by účast ve výuce znemožňovaly.

Organizace výuky:

·  výuka bude probíhat v pondělí a v úterý

·  rozvrh bude upřesněn v pondělí 11. 5. 2020

·  žáci musí mít roušky po cestě do školy a během jedné 10 minutové přestávky, během výuky roušky být nemusí

·  složení skupin je neměnné a žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020

·  upozorněte své děti, aby se před školou neshromažďovaly a dodržovaly odstupy 2 metry

·  všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

·  každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

·  žáky v  9.00 hodin vyzvedne vyučující před budovou školy

·  po příchodu do školy u hlavního vchodu provedou žáci desinfekci rukou

·  dezinfekce bude k dispozici také ve třídě

·  žáci sedí v lavici po jednom

·  strava pro žáky z hygienických a organizačních důvodů nebude zajištěna

·  bez vyplněného a podepsaného  čestného prohlášení a seznámení s vymezením rizikových skupin nebude žákům umožněn vstup do budovy školy

·  bližší informace naleznete na webových stránkách školy (viz Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020)


Soubory ke stažení

Provoz ZŠ | pdf | 1002.455 kB

Čestné prohlášení | pdf | 254.185 kB