Platba

Úplata za vdělávání

 • dítě s celodenní docházkou 200 Kč měsíčně
 • dítěti v posledním ročníku MŠ se poskytuje jeden rok vzdělávání zdarma


Úplata za stravování

 • 32,- Kč za den
  z toho 7,- svačina       18,- Kč oběd         7,- svačina
 • pouze dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let, platí za den 34 Kč
  z toho 7,- svačina       20,- Kč oběd         7,- svačina

Úplata se hradí vždy poslední pondělí v měsíci na měsíc následující.

Odhlašování a přihlašování obědů:

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od: 6.00 do 7.00 nebo den předem.
V případě neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen 2.den.

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 • písemně v určeném sešitě na chodbě
 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky na čísle: 554 745 263