Legislativa ŠD

  • Školní vzdělávací program ŠD
  • Vnitřní řád ŠD
  • Plán práce ŠD

Veškeré informace k těmto dokumentům poskytnou vychovatelky ŠD.