Fyzika - Síla a její vlastnosti

Zpracovaná sada je po obsahové stránce průřezem učiva o síle a jejích vlastnostech v rozsahu, který odpovídá očekávaným výstupům a učivu předmětu fyzika rozpracovaných ve školním vzdělávacím programu pro 7. ročník.

Z metodického hlediska zpracované digitální učební materiály jednak podporují prostřednictvím interaktivní tabule výklad nového učiva, jednak prostřednictvím pracovních listů předkládají žákům úkoly pro měření fyzikálních veličin a procvičování učiva. Řešení těchto úkolů je současně podporováno interaktivní tabulí, což v případě potřeby umožňuje individualizaci výuky.

Procvičování učiva je dále zpestřeno formou kvízů, k prezentaci výsledků měření je možné, prostřednictvím včleněných souborů, využít tabulkový editor.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.

Soubory ke stažení

VY_32_INOVACE_04_Gravitační síla | notebook | 1548.963 kB

VY_32_INOVACE_06_Skládání sil | notebook | 684.985 kB