Fyzika - Elektřina

Sada  je určena pro žáky 6. a 9. ročníku. Po obsahové stránce je průřezem učiva o elektřině. Prostřednictvím interaktivní tabule provází žáky výkladem základních pojmů z dané oblasti, vede je při provádění pokusů a měření při skupinové práci. Formou pracovních listů, křížovek a kvízů předkládá žákům úkoly a praktické příklady k opakování, procvičování a upevňování probíraného učiva.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.


Soubory ke stažení

01_Napětí, příklady | ppt | 758.784 kB

02_ Elektrický proud | ppt | 1858.56 kB

03_Atom, napětí, proud | doc | 144.896 kB

05_Zapojení rezistorů | ppt | 2770.432 kB

06_Elektrická práce | notebook | 6403.452 kB

07_AZ kvíz - I,U,R,W,P | notebook | 346.367 kB

14_Elektromagnetické jevy-AZ kvíz | notebook | 1416.149 kB

18_Polovodiče, křížovka | doc | 374.784 kB