Digitální učební materiály


Škola se zapojila do projektu EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizovaného pod pořadovým číslem CZ.1.07/1.4.00/21.3575. Stěžejními výstupy je zpracování dvaceti sad digitálních učebních materiálů v rámci dvou šablon klíčových aktivit:

III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Předmět 

Zaměření sady 

Označení 

Anglický jazykGramatikaVY_32_INOVACE_01AJ

Slovní zásobaVY_32_INOVACE_02AJ

Jazykové rozcvičkyVY_32_INOVACE_03AJ
Český jazyk a literaturaPrůřez 1. ročníkem
VY_32_INOVACE_04CJL

Průřez 2. ročníkem
VY_32_INOVACE_05CJL

Průřez 3. ročníkem
VY_32_INOVACE_06CJL

Literatura pro 6. - 9. ročník
VY_32_INOVACE_07CJL

Mluvnice 1VY_32_INOVACE_08CJL

Mluvnice 2
VY_32_INOVACE_09CJL
Prvouka
Prvouka pro 1. - 3. třídu
VY_32_INOVACE_10PRV
Vlastivěda
Vlastivěda pro 4. - 5. třídu
VY_32_INOVACE_11VL
Přírodověda
Přírodověda pro 4. - 5. třídu
VY_32_INOVACE_12PR
Chemie
Směsi
VY_32_INOVACE_13CH
Zeměpis
Krajina
VY_32_INOVACE_14Z
Přírodopis
Geologie
VY_32_INOVACE_15PR
Fyzika
Látka a těleso
VY_32_INOVACE_16F

Elektřina
VY_32_INOVACE_17F

Síla a její vlastnosti
VY_32_INOVACE_18F

V/2: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Oblast 

Zaměření sady

Označení 

Člověk a jeho svět        Přírodověda                         VY_52_INOVACE_01PR
Člověk a přírodaPřírodopisVY_52_INOVACE_02PR