ČJ - Průřez 3. ročníkem

Pracovní materiály prostřednictvím interaktivních nástrojů provázejí výklad učiva třetího ročníku, umožňují jeho efektivní procvičování a upevňování. Vedou k automatizaci zdůvodňování pravopisu, k rozvoji slovní zásoby. Žáci se současně zdokonalují ve čtení.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.


Soubory ke stažení

01_Určování slovních druhů | notebook | 1117.685 kB

02_Vyjmenovaná slova - shrnutí | notebook | 1743.341 kB

04_Podstatná jména - rod, číslo | notebook | 1464.714 kB

05_Podstatná jména - pády | notebook | 792.534 kB

06_Skloňování podstatných jmen | notebook | 827.183 kB

08_Slovesa - osoba, číslo | notebook | 717.257 kB

09_Slovesa - čas | notebook | 1038.89 kB

10_Slovesa - časování | notebook | 442.605 kB

14_Stavba slova | notebook | 706.684 kB

16_Vyjmenovaná slova po b | notebook | 1438.911 kB

17_Doplňování i,í,y,ý do slov po b | notebook | 719.092 kB

18_Sloveso být | notebook | 664.785 kB

19_Slovo a jeho význam | notebook | 606.359 kB

20_Vyjmenovaná slova po l | notebook | 1821.363 kB

Zábavné dopoledne pro děti 1. 6. 2018