ČJ - Průřez 2. ročníkem

Pracovní materiály prostřednictvím interaktivních nástrojů provázejí výklad učiva druhého ročníku, umožňují jeho efektivní procvičování a upevňování. Vedou k automatizaci zdůvodňování pravopisu, k rozvoji slovní zásoby. Žáci se současně zdokonalují ve čtení.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.


Soubory ke stažení

01_Druhy vět podle postoje mluvčího | notebook | 657.069 kB

02_Jména vlastní a obecná | notebook | 734.479 kB

03_Pexeso-slova protikladná | notebook | 608.673 kB

05_Samohlásky | notebook | 753.64 kB

06_Tvrdé a měkké souhlásky | notebook | 972.891 kB

07_Psaní u,ů, ú | notebook | 786.483 kB

08_Tvrdé souhlásky | notebook | 735.874 kB

09_Měkké souhlásky | notebook | 1041.051 kB

10_Abeceda | notebook | 1290.235 kB

11_Věta | notebook | 312.44 kB

12_Pořadí vět | notebook | 202.962 kB

13_Slovní druhy-podstatná jména | notebook | 781.726 kB

14_Slovní druhy-slovesa | notebook | 1346.606 kB

15_Slovní druhy-předložky | notebook | 824.752 kB

16_Slovní druhy-spojky | notebook | 527.917 kB

17_Párové souhlásky | notebook | 1783.169 kB

18_Slovní druhy-číslovky | notebook | 1085.08 kB

19_Slovo a věta | notebook | 1905.075 kB

20_Procvičení gramatických jevů | notebook | 588.051 kB