ČJ - Průřez 1. ročníkem

Pracovní materiály prostřednictvím interaktivních nástrojů provázejí výklad učiva prvního ročníku, umožňují jeho efektivní  procvičování a upevňování. Vedou k automatizaci zdůvodňování pravopisu, k rozvoji slovní zásoby. Žáci se současně zdokonalují ve čtení.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.

Soubory ke stažení

01_Slova pexeso | notebook | 2424.449 kB

02_Písmena A,E,I,O,U,L,S,M,P | notebook | 2004.604 kB

03_Tvoření dvojic slov | notebook | 945.902 kB

04_Slabiky dě, tě, ně | notebook | 1142 kB

05_Slabiky bě, pě, vě, mě | notebook | 982.206 kB

06_Slabiky dy, ty, ny, di, ti, ni | notebook | 702.956 kB

07_Nesprávné výrazy ve větách | notebook | 590.947 kB

08_Význam slov ve větě | notebook | 544.192 kB

09_Délka samohlásek ve slově | notebook | 632.333 kB

10_Slovo a jeho význam | notebook | 725.106 kB

11_Slovo, slabika, hláska | notebook | 1937.331 kB

12_Prostorová orientace | notebook | 333.028 kB

13_Přirovnání | notebook | 1301.717 kB

14_Velká a malá písmena | notebook | 935.103 kB

15_Čtení předložek | notebook | 1046.361 kB

16_Co do řady nepatří | notebook | 733.033 kB

18_Analýza a syntéza slabik | notebook | 1084.639 kB

19_Psací a tiskací písmena | notebook | 648.174 kB

20_Hraní s písmeny | notebook | 1050.255 kB