ČJ - Mluvnice 2

Učební materiály představují průřez učiva mluvnice probíraného na druhém stupni. Slouží k seznamování s učivem, k jeho procvičování, opakování a prohlubování. Využívají přitom různé formy - například kvízy, křížovky, doplňovací cvičení.

Anotace k jednotlivým učebním materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.

Soubory ke stažení

01_Přídavná jména - jmenné tvary | notebook | 746.913 kB

02_Druhy zájmen - AZ kvíz | notebook | 2238.873 kB

03_Číslovky - AZ kvíz | notebook | 1761.975 kB

04_Slovní druhy - AZ kvíz | notebook | 8116.703 kB

05_Slovesa | notebook | 1538.83 kB

06_Příslovce - AZ kvíz | notebook | 6842.024 kB

07_Neohebné slovní druhy | notebook | 1340.151 kB

10_Procvičování mluvnice - riskuj | notebook | 604.392 kB

12_Slova přejatá | notebook | 511.116 kB

13_Příslovce, předložky, spojky | notebook | 539.662 kB

14_Věta jednoduchá | notebook | 918.861 kB

15_Přívlastek | notebook | 3137.151 kB

16_Mluvnice - kvíz | notebook | 447.425 kB

17_Mluvnice - skladba | notebook | 211.757 kB

18_Slovesné třídy | notebook | 585.74 kB

19_Slovesné vzory | notebook | 2251.591 kB

20_Vedlejší větné členy - předmět | notebook | 3081.639 kB