ČJ - Mluvnice 1

Učební materiály představují průřez učiva mluvnice probíraného na druhém stupni. Slouží k seznamování s učivem, k jeho procvičování, opakování a prohlubování. Využívají přitom různé formy - například kvízy, křížovky, doplňovací cvičení.

Anotace k jednotlivým učebním materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.


Soubory ke stažení

01_Podstatná jména | notebook | 1950.026 kB

03_Předpony, předložky | notebook | 5251.576 kB

04_Přídavná jména | notebook | 3254.169 kB

05_Zájmena | notebook | 2482.632 kB

06_Slovesa, slovesný rod | notebook | 1807.21 kB

07_Velká písmena | notebook | 1061.787 kB

08_Význam slov | notebook | 4215.822 kB

09_Slovní zásoba a její obohacování | notebook | 1170.089 kB

11_Opakování učiva (křížovka) | notebook | 99.237 kB

12_Slovesný vid | notebook | 1948.549 kB

14_Věta jednoduchá a souvětí | notebook | 662.479 kB

15_Souvětí | notebook | 531.759 kB

16_Slovesné třídy | notebook | 3430.01 kB

17_Číslovky | notebook | 3152.06 kB

18_Slovesa, slovesný způsob | notebook | 2273.299 kB

19_Skladba-přísudek | notebook | 2577.304 kB

20_Skladba-podmět | notebook | 2526.223 kB