Charakteristika školy

Naše mateřská škola je integrovaná se ZŠ a je dvoutřídní.

Děti jsou rozděleny podle věku. 

Starší děti se jmenují SLUNÍČKA. Děti užívají  dvě třídy a umývárnu v přístavbě  budovy.Velká třída slouží i k odpočinku dětí. Na stejném patře mají děti šatnu. Do třídy Sluníček jsou zařazeny děti od 5 - 7let 

Mladší děti se jmenují HVĚZDIČKY. Mají k dispozici dvě třídy ve staré vilové   budově. Třída v přízemí slouží jako herna, třídu v 1. patře užíváme jako tělocvičnu a  lehárnu. K oběma třídám jsou i umývárny. Šatnu mají děti v přízemí před hernou. Do třídy Hvězdiček jsou zařazeny děti od 2,5 - 6 let.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 5.45 do 15.45 hodin.