Akce školy

4.9.Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
žáci + zákonní zástupci žáků
21.9.
Plenární schůze + 1. třídní schůzky
zákonní zástupci
27.9.
Evropský den jazyků
žáci 1. a 2. stupně
11.10.
Fotografování jednotlivců - Vánoce
MŠ + žáci 1. stupně
11.10.
Zpívání v LDN
Pěvecký sbor
13.10.
Testování SCIO
žáci 6. ročníku
8.11.
Divadlo Opava - Noc na Karlštejně
žáci 2. stupně
9.11.
Vaření a kouzlení v kuchyni
vybraní žáci
21.11.
3D kino a výstava prostorového vidění
žáci 1. a 2. stupně
2.12.
Vystoupení žáků na rozsvěcení vánočního stromu
pěvecký sbor + vybraní žáci 5. třídy
11.12.
Vánoční vrškohraní
žáci 1. stupně
11.12.
Vánoční dílny
žáci 1. a 2. stupně
13.12.
Vánoční zpívání v LDN
pěvecký sbor
14.12.
Vánoční trhy
žáci 1. a 2. stupně + veřejnost
16.2.
Školní ples
zaměstnanci + veřejnost
12.3.
Velikonoční dílny
žáci 1. a 2. stupně
15.3.
Velikonoční trhy
žáci školy + veřejnost
6.4. a 9.4.
Zápis do 1. třídy
předškoláci + zákonný zástupce
15.5.
Fotografování
MŠ, žáci 1. a 2. stupně + zaměstnanci
16.5.
Divadélko pro děti - kulturní pořad
žáci 1. a 2. stupně