AJ - slovní zásoba

Pracovní materiály jsou určeny pro žáky všech ročníků prvního i druhého stupně. Zaměřují se na seznámení, upevnění a procvičení slovní zásoby z nejrůznějších tematických okruhů. Mají za úkol žáky připravit na pohotové použití slov v nejrůznějších mluvnických situacích.

Anotace k předkládaným materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.

Soubory ke stažení

01_In the woods | notebook | 5480.009 kB

02_Weather, season | notebook | 3063.362 kB

03_Ecology | notebook | 2481.73 kB

04_Clothes | notebook | 1328.484 kB

05_Školní potřeby | notebook | 6372.057 kB

06_Halloween | notebook | 2708.544 kB

07_Human body | notebook | 4362.442 kB

08_Building | notebook | 4734.07 kB

09_Food | notebook | 2406.662 kB

10_Occupation | notebook | 7429.765 kB

11_Colours 1 | notebook | 2040.493 kB

12_Colours 2 | notebook | 1150.812 kB

13_Numbers | notebook | 6804.324 kB

14_Furniture-1 | notebook | 1069.017 kB

15_Furniture-2 | notebook | 514.321 kB

16_Means of transport | notebook | 1255.655 kB

17_Family | notebook | 566.087 kB

18_Months | notebook | 1935.884 kB

19_Animals | notebook | 2889.655 kB

20_Jobs | notebook | 3786.253 kB