AJ - gramatika

Pracovní materiály jsou určeny pro žáky všech ročníků prvního i druhého stupně. Nabízí výkladová cvičení s možností zápisů do gramatických sešitů a zároveň procvičení probíraných gramatických jevů.

Anotace k jednotlivým materiálům jsou uvedeny v záznamovém archu.

Soubory ke stažení

01_Tázací dovětky se slovesem to be | notebook | 338.767 kB

02_Účelová souvětí | notebook | 343.957 kB

03_Přítomný čas (present simple) | notebook | 551.844 kB

05_Předpřítomný čas | notebook | 577.52 kB

07_Přídavná jména | notebook | 443.787 kB

08_Tvoření příslovcí | notebook | 855.888 kB

10_Trpný rod | notebook | 632.166 kB

11_Relative pronouns | notebook | 813.172 kB

12_Pronouns | notebook | 1156.533 kB

13_Účelové věty | notebook | 421.974 kB

14_Stupňování přídavných jmen | notebook | 1311.282 kB

15_Prostý budoucí čas | notebook | 3289.059 kB

16_Sloveso být | notebook | 2628.54 kB

17_Vyjádření libosti a nelibosti | notebook | 1351.125 kB

18_Zájmena | notebook | 2044.428 kB

19_Prepositions | notebook | 2924.771 kB

20_Řadové číslovky | notebook | 2095.722 kB