9. třída - Lenka Kasperlíková

 

        
KDO NÁS UČÍ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE:


Český jazyk a literatura:   Dana Krejčí         

Matematika:                       Ilona Kosová     

Fyzika:                               Ilona Kosová 

Tělesná výchova:            Lenka Kasperlíková

Pracovní činnosti:         Olga Vlachová   

Výtvarná výchova:           Ivana Hlavicová     

Anglický jazyk:                 Lenka Vlachová    

Německý jazyk:              Lenka Kasperlíková

Přírodopis:                  Rostislav Kulišan

Dějepis:                       Ivana Hlavicová           

Chemie:                        Rostislav Kulišan

Hudební výchova:         Ivana Hlavicová 

Zeměpis:                      Rostislav Kulišan

Občanská výchova:       Dana Krejčí

Volitelný předmět Inf:      Rostislav Kulišan

Soubory ke stažení

98337253rozvrh-2018-19 | docx | 14.358 kB

Vaření v 8. třídě

Cvičení v přírodě - 2018 -19