8. třída - Lenka Kasperlíková

8. TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITELKA:      LENKA KASPERLÍKOVÁ

Kontakt na třídního učitele : tel. škola 554 745 491

KDO NÁS UČÍ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE:


Český jazyk a literatura:   Dana Krejčí

Matematika:                       Ilona  Kosová    

Fyzika:                               Ilona Kosová 

Tělesná výchova:             Iva Honajzrová

Pracovní činnosti:          Ivana Hlavicová

Výtvarná výchova:          Eva Kopřivová  

Anglický jazyk:               Lenka Kasperlíková

Přírodopis:                     Iva Honajzrová

Dějepis:                          Dana Krejčí          

Hudební výchova:          Ivana Hlavicová  

Zeměpis:                         Miroslava  Vranová  Lazová

Výchova k občanství:     Dana Krejčí

VP - AJ:                             Iva Honajzrová        

Německý jazyk:                 Lenka Kasperlíková

Chemie:                              Ilona  Kosová

Soubory ke stažení

880998299rozvrh2021-22-1.docx | pdf | 477.212 kB

ROUŠKO-NEROUŠKO OBDOBÍ

JARO 2021

PODZIMNÍ POCHOĎÁK - VIII. TŘÍDA