• Úvod

Vítejte v naší škole

Vítáme Vás na stránkách
Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace, na kterých najdete informace o její historii i současnosti, informace o výuce, důležité dokumenty, fotografie z akcí pořádaných školou a spoustu dalších zajímavých informací.
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál je příspěvková organizace obce Dvorce, která vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školního stravování. Je to jediná základní i mateřská škola v obci, s 9 postupnými ročníky, s dvěma odděleními MŠ a dvěma odděleními ŠD.
Hlavním posláním výuky naší školy je příprava žáků pro praktický život, a to rodinný, občanský i profesní. Od roku 2007 učíme podle vlastního vzdělávacího programu, který podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáka a vede žáky k týmové práci a vzájemné pomoci a respektu mezi sebou.
Velkou předností školy je malý počet dětí ve škole, který umožňuje tolik žádaný individuální přístup a rozvoj osobnosti dítěte. Všichni se tu dobře známe. Pro rodiče, kteří hledají pro své dítě únik z anonymity velké školy, je to příležitost, jak je zbavit stresů a nervozity.
Při škole je zřízena šestičlenná školská rada, tvořena zástupci z řad zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zřizovatele školy.

Aktuálně

2.12.2021Ředitelské volno

Ředitelské volno

18.11.2021Testování

Informace MŠMT k testování

5.11.2021Součinnost školy a rodiny

Prosíme o součinnost a obezřetnost v boji proti Covid 19