• Úvod

Vítejte v naší škole

Vítáme Vás na stránkách
Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace, na kterých najdete informace o její historii i současnosti, informace o výuce, důležité dokumenty, fotografie z akcí pořádaných školou a spoustu dalších zajímavých informací.
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál je příspěvková organizace obce Dvorce, která vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školního stravování. Je to jediná základní i mateřská škola v obci, s 9 postupnými ročníky, s dvěma odděleními MŠ a dvěma odděleními ŠD.
Hlavním posláním výuky naší školy je příprava žáků pro praktický život, a to rodinný, občanský i profesní. Od roku 2007 učíme podle vlastního vzdělávacího programu, který podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáka a vede žáky k týmové práci a vzájemné pomoci a respektu mezi sebou.
Velkou předností školy je malý počet dětí ve škole, který umožňuje tolik žádaný individuální přístup a rozvoj osobnosti dítěte. Všichni se tu dobře známe. Pro rodiče, kteří hledají pro své dítě únik z anonymity velké školy, je to příležitost, jak je zbavit stresů a nervozity.
Při škole je zřízena šestičlenná školská rada, tvořena zástupci z řad zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zřizovatele školy.

Aktuálně

1.4.2020Zápis do 1. třídy

3.4. - 17.4.2020

18.3.2020Uzavření MŠ

S účinnosí od 19.3.2020 se uzavírá mateřská škola.

17.3.2020Uzavření školní jídelny pro cizí strávníky

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice se s účinností od 18.3.2020 pozastavuje poskytování stravy pro cizí strávníky.

11.3.2020Uzavření základní školy, školní družiny a školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace informuje na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky základní školy. Toto opatření nabývá účinnosti 11.3.2020 až do odvolání. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy.